Hakukoneoptimoinnin työnäytteet

Case 1

Sisustustaiteen verkkokauppa - uniikitputiikit.fi

Verkkokaupan hakukonenäkyvyyden ja myynnin parantaminen

Uniikitputiikit.fi on kotimainen sisutustaiteen verkkokauppa, jonka valikoima koostuu metallisista sisustuskoristeista sekä muista yksilöllisistä sisustustuotteista. Verkkokauppa oli muutoin hyvä, mutta sieltä ei juuri tullut tilauksia. Tutustuimme sivuston nykyiseen hakukonenäkyvyyteen, sekä tarjolla olevaan potentiaaliin. TIlanne näytti selvältä:

Suosittelimme verkkokaupalle hakukonenäkyvyyden parantamista sekä yksittäisiä parannustoimenpiteitä kaupan käytettävyyteen ja asiakaskokemukseen. Hakukoneoptimoinnin ensimmäiseksi jaksoksi määriteltiin 6 kuukautta, jonka aikana saadaan perusparannukset tehtyä ja hakukonenäkyvyyden perustaso selville.

Ryhdyimme tekemään hakukoneoptimointia verkkokaupalle maaliskuun 2020 lopulla, jotta kaupan vierailijamäärä sekä myynti saadaan kasvamaan.

Verkkokaupan lähtötilanne

Maaliskuu 2020

Verkkokaupan tuotevalikoimalle oli kysyntää hakukoneessa, mutta sivuston hakukonenäkyvyys oli varsin vaatimaton. Ennen hakukoneoptimoinnin aloittamista numerot olivat varsin vaatimattomia.

Hakusanalla Googlessa

0
Nasta numero

Vierailijoita hakukoneesta

0
kuukaudessa

Tilauksia verkkokaupasta

0
kuukaudessa

Hakukoneoptimoinnin aloitus

Maaliskuu 2020

Perusasiat nopeasti kuntoon

Tämän WooCommerce-verkkokaupan optimointi aloitettiin lähes nollasta. Hakukoneesta sivustolle löysi vain noin 150 vierailijaa kuukaudessa, vaikka potentiaalia sisustustaiteelle hakukoneista löytyykin.

Verkkokauppa löytyi huonosti sille sopivilla hakusanoilla hakukoneista, mutta onneksi ensimmäiset parannusideat oli nopeasti toteutettavissa. 

Toimenpiteet ensimmäiselle optimointikierrokselle

Verkkokaupan hakukoneoptimointi aloitettiin reippaalla alkuspurtilla, jolloin laitettiin perusasiat kohdalleen ja kuntoon. Tärkeimpiä toimenpiteitä olivat vanhan domainin uudelleenohjaus, avainsanojen lisääminen, sekä sisällön nopea perusparannus.

Hakukoneoptimointi lähti liikkeelle hakusanojen kartoituksella, joilla saatiin tarkempi käsitys sisällön optimoinnille.

Verkkokauppaan asennettiin vierailija-analytiikka, josta saadaan kerättyä arvokasta tietoa hakukoneoptimoinnin tueksi.

Verkkokauppa oli tehty uudelle verkko-osoitteelle, jolta luonnollisesti puuttuu ulkoiset linkit. Verkkokauppiaalta löytyi vanha ja ikääntynyt domain, joka oli jäänyt käyttämättömäksi. Päätimme ohjata vanhan domainin liikenteen uuteen osoitteeseen, jolloin domain rating saatiin nopeaan nousuun.

Hakusana-auditointi paljasti myös optimointipotentiaalia tuoteosastojen nimissä. Joidenkin tuoteosastojen nimet optimoitiin sopivammaksi, jolloin ne täsmäävät paremmin hakukoneessa.

Hakusana-auditoinnissa löytyi paljon verkkokaupalle sopivia hakusanoja, joita haluttiin hyödyntää laajentamatta tuoteosastoja. Sopivat hakusanat syötettiin avainsanoiksi niille kuuluville tuotteille. Avainsanojen lisäämisellä saatiin lisää näkyvyyttä uusilla hakusanoilla.

Verkkokaupan hakukoneoptimoinnin lähtötilanne
Verkkokaupan optimoinnin aloittaessa hakukonenäkyvyys oli varsin heikko.

Tilanne kuukauden kuluttua

Huhtikuu 2020

Kuukauden kuluttua verkkokaupan hakukoneoptimoinnin aloittamisesta tilanne oli jo selvästi paranemaan päin. Sijoittuminen uusille hakusanoille oli alkanut, sekä vierailijoiden määrä alkoi selvästi nousemaan: päivittäin hakukoneesta verkkokauppaan löysi jo noin 20 - 30 vierailijaa päivässä, joka on selvä parannus alkuvaiheen muutamaan päivittäiseen kävijään.

Hakusanalla Googlessa

76
Nasta numero

Vierailijoita hakukoneesta

153
kuukaudessa

Tilauksia verkkokaupasta

8
kuukaudessa

Neljä kuukautta myöhemmin

Heinäkuu 2020

Verkkokaupan hakukonenäkyvyys ja myynti selvässä kasvussa

Neljän kuukauden optimoinnin jälkeen hakukonenäkyvyys oli parantunut selvästi, sekä verkkokaupan myyntien määrä jatkoi kasvuaan.

Koska hakukoneoptimoinnin tulokset tulevat viiveellä, alkuspurtin jälkeen jatkettiin seuraamalla tilanteen kehittymistä sekä tekemällä yksittäisiä parannuksia sisältöön ja sisäisiin linkityksiin.

Sisältötekstien parannusta jatkettiin, ja samalla parannettiin sivuston sisäisiä linkityksiä.

Sisältötekstien parannusta jatkettiin, jotta saavutettuja sijoituksia saatiin parannettua.

Kun sisältö laajeni, teimme myös uusia sisäisiä linkityksiä sivustolla liikkumisen ja hakukonenäkyvyyden parantamiseksi.

Tilanne neljän kuukauden kuluttua

Heinäkuu 2020

Neljä kuukautta optimoinnin aloittamisesta tilanne alkoi näyttää taas paremmalta. Hakukoneesta paikalle löytäviä vierailijoita alkoi olemaan 40 - 50 päivässä. Verkkokaupan myyntien määräkin oli kääntynyt selvästi nousuun.

Hakusanalla Googlessa

101
Nasta numero

Vierailijoita hakukoneesta

576
kuukaudessa

Tilauksia verkkokaupasta

8
kuukaudessa

Ensimmäisen optimointijakson tulokset

Marraskuu 2020

Selvä parannus verkkokaupan hakukonenäkyvyyteen ja myyntiin

Kun ensimmäinen puolen vuoden optimointijakso oli saatu hoidetuksi, odoteltiin hieman ja seurattiin tulosten tasaantumista. Hakukonenäkyvyyden ja vierailijoiden määrä jatkoi kasvamistaan, ja myynti oli tasaantunut.

Näiden tulosten pohjalta tehtiin jatkosuunnitelma verkkokaupan optimoinnille.

Toimenpiteet seuraavalle optimointikierrokselle

Perusoptimoinnin jälkeen hakukoneoptimoinnin hyödyt oli tullut selväksi, ja jatkoimme optimointia uuden suunnitelman mukaisesti.

Verkkokaupan käytettävyyden parantamiseksi sivuston latausnopeus optimoitiin. WooCommerce-verkkokauppa vaatii erillisen nopeusoptimoinnin latausnopeuden ja tämän myötä verkkokaupan käytettävyyden parantamiseksi.

Toimivilla ja houkuttelevilla metateksteillä saadaan lisää vierailijoita samalla näkyvyydellä.

Käydään läpi tärkeimpien hakusanojen sekä parannusta vaativien hakusanojen vastaavaa sisältöä.

Etusivua siistittiin ja selkeytettiin. Etusivulta kuuluu luonnollisesti löytyä linkit tärkeimpiin sisältöihin.

Verkkokaupan tuotekuvat optimointiin sopivalla otsikolla sekä vaihtoehtoisella tekstillä (Alt-teksti). Näillä toimenpiteillä kuvat saadaan paremmin näkyviin hakukoneiden kuvahauissa.

Kun sivustolla olevien sivujen sisällöt on saatu kuntoon, on aika jatkaa sisällön laajentamista uusien hakusanojen alueelle.

Marraskuun katsauksessa hakukonenäkyvyys näytti edelleen kehittymisen merkkejä

Tilanne reilun puolen vuoden jälkeen

Marraskuu 2020

Neljä kuukautta optimoinnin aloittamisesta tilanne alkoi näyttää taas paremmalta. Hakukoneesta paikalle löytäviä vierailijoita alkoi olemaan 40 - 50 päivässä. Verkkokaupan myyntien määräkin oli kääntynyt selvästi nousuun, keskiarvon ollessa 30:n tilauksen paikkeilla.

Hakusanalla Googlessa

119
Nasta numero

Vierailijoita hakukoneesta

1288
kuukaudessa

Tilauksia verkkokaupasta

37
kuukaudessa

Verkkokaupan hakukoneoptimointi jatkuu...

Tässä vaiheessa verkkokauppa on saavuttanut hyvät sijoitukset tärkeimmillä hakusanoilla. Verkkokaupan hakukoneoptimointi jatkuu sisällön laajentamisella uusille hakusanoille, sekä muilla parannuksilla. Näiden tuloksista lisää myöhemmin..